Arrival/Dismissal Changes

Arrival/Dismissal Changes

Student Arrival: 8:35 a.m. – 9:00 a.m.

Student Dismissal: 2:20 p.m.

Үдээс хойш сурагчдыг хичээлээс нь тарахад ирж авч байгаа авто машины хөдөлгөөнд өөрчлөлт орлоо (өглөөний замын хөдөлгөөнд өөрчлөлт ороогүй хэвээрээ байх болно):  Үүнийг үдээс хойш шууд дагаж мөрдөнө, үдээс хойш сургууль тарахад: машинууд Queen Street ээр шууд чигээрээ явж сургуулийн урьд талын хүүхдээ буулгаж бас авдаг тойрог дээр ирнэ.  Машинууд заавал Rolfe гудамжнаас 14th Road South руу орж байж Queen Street рүү орох шаардлагагүй.  Сурагчид бас оршин суугчдынхаа хэрэгцээг хангахын тулд бидний хийж буй өөрчлөлтнүүдэд уян хатан хандаж байгаад та бүгдэд баярлалаа.

All students/staff must complete daily health screenings to enter the building.

Car Riders – To keep traffic flowing and students safe, we have reorganized the flow of traffic for Arrival and Dismissal for Car Riders and Walkers.  Cars will no longer be able to access the front of the building from Queen Street.  Cars approaching from Queen Street will be directed to turn right on 13th Road South.  Left on S. Rolfe Street. Left on 14th Road South. Left on Queen Street to access the Kiss and Ride Loop. Please see the map for routing information. Car Riders, who have completed the Daily Health Screener, will enter through Door 19.

Walkers – Walkers, who have completed the Daily Health Screener, will enter through Door 2.

 

HFB Car riders map HFB Car riders map 2