Uncategorized

Arrival/Dismissal Changes

Arrival/Dismissal Changes Student Arrival: 8:35 a.m. – 9:00 a.m. Student Dismissal: 2:20 p.m. Үдээс хойш сурагчдыг хичээлээс нь тарахад ирж авч байгаа авто машины хөдөлгөөнд өөрчлөлт орлоо (өглөөний замын хөдөлгөөнд өөрчлөлт ороогүй хэвээрээ байх болно):  Үүнийг үдээс хойш шууд дагаж мөрдөнө, үдээс хойш сургууль тарахад: машинууд Queen Street ээр шууд чигээрээ явж сургуулийн урьд талын хүүхдээ буулгаж бас авдаг […]

Pop Up Library

Pop Up Library Every Monday!
Come to check out a book!
From 11 AM – 2 PM
At door #1
Be sure to wear a mask!